Commissaris van de koning

Datum van publicatie: 08.10.2019

Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden. In België staat een gouverneur aan het hoofd van een provincie. Documenten Provinciaal Coördinatieplan pdf , kB.

De commissaris is aan PS verantwoording verschuldigd over het bestuur dat GS voert. De taken en bevoegdheden van de commissaris van de Koning staan in de Provinciewet en zijn verder vastgelegd in de Ambtsinstructie van de commissaris van de Koning. Informatie Gebruikersportaal Snelcursus Hulp en contact Donaties. Delen Tweet LinkedIn Favoriet. Ook zorgt de cvdK ervoor dat de behandeling van bezwaarschriften en klachten goed verloopt.

Met enige regelmaat informeert de commissaris tijdens een gesprek de Koning over actuele ontwikkelingen en vraagstukken die spelen in Zuid-Holland. Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 5 apr om

Drenthe Drenthe. Commissaris van de Koning Arthur van Dijk is op 7 januari genstalleerd als commissaris van de Commissaris van de koning voor de provincie Noord-Holland. Ook vertegenwoordigt de commissaris het rijk binnen de provincie. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de commissaris bij rampen optreedt als cordinator van de rampenbestrijding. De commissaris waarborgt het ordelijke verloop van de benoeming van burgemeesters en adviseert waar nodig de betreffende gemeenteraad over de benoeming.

Ten tijde van de Duitse bezetting in de Tweede Wereldoorlog werd de functionaris aangeduid als 'commissaris der provincie'. Daarna kan de commissaris voor nog eens 6 jaar herbenoemd worden.

Provinciale taken

Als rijksbestuurder benoemt de commissaris waarnemend burgemeesters en voert hij regelmatig gesprekken met burgemeesters over hun functioneren. Niet alleen maakt hij de eerste selectie van de kandidaten, hij ziet er ook op toe dat het proces volgens de regels gebeurt. Leen Verbeek. In bijzondere gevallen, welke bepaald worden door de minister, wordt er slechts één kandidaat aanbevolen. Over Jaap Smit.

  • Daarnaast is de commissaris van de Koning voorzitter en lid van het College van Gedeputeerde Staten. Ten tijde van de Tweede Wereldoorlog werden bijna alle commissarissen van de Koningin ontslagen door de Duitsers.
  • Voor zijn provinciale taken legt hij verantwoording af aan Provinciale Staten. Dit is uitgegroeid tot de functie van Provinciaal Gouverneur zoals de commissaris van de Koning tot heette.

In de meeste gevallen volgt de minister de aanbevelingen op en is er n kandidaat die als favoriet geldt. Voor zijn provinciale taken legt hij verantwoording af aan Provinciale Staten, commissaris van de koning. De cvdK is ook voorzitter van Provinciale Staten, maar is daar geen lid van! Over Jaap Smit! Foto Naam Aanvang Provincie L. Bestuursassistent: Ageeth van den Heuvel secretariaatcdkZH pzh.

U bent hier

Het adviseren aan het Kapittel over Koninklijke onderscheidingen. Bestuursassistent: Ageeth van den Heuvel secretariaatcdkZH pzh. Het jaarverslag is te vinden op www.

Provinciale staten zijn de volksvertegenwoordigers van de provincie. In geval van dreigende crisis kan de cvdK rijksambtenaren aanwijzingen geven over die samenwerking.

Hij ondertekent alle belangrijke documenten commissaris van de koning van GS uitgaan. Leen Verbeek Flevoland W. De commissaris van de Koning is verantwoordelijk voor de werving van kandidaten voor burgemeestersfuncties, die in samenspraak met gemeenteraden worden geselecteerd en voor benoeming aan de minister worden voorgedragen.

Hier staat de commissaris voor

Jaaroverzichten Jaap Smit. In België staat een gouverneur aan het hoofd van een provincie. Overslaan en naar de inhoud gaan Overslaan en naar de footer gaan.

  • Met de inwerkingtreding van de Wet op de veiligheidsregio's 1 oktober zijn de taak van de commissaris van de Koning en de rol van de provincie bij rampen en de voorbereiding daarop teruggedrongen ten gunste van de voorzitter van de veiligheidsregio.
  • Zo stimuleert hij de samenwerking tussen instellingen en organisaties in de provincie.
  • Naast zijn provinciale taken heeft de commissaris vanuit de Grondwet specifieke taken als Rijksorgaan.
  • Ook moet hij op gezette tijden de gemeenten in de provincie bezoeken, waarbij hij dan spreekt met burgemeester en wethouders, en soms met de gemeenteraad.

Informatie Gebruikersportaal Commissaris van de koning Hulp en contact Donaties. Hij vergezelt vaak leden van het Koninklijk Huis bij hun bezoeken aan de provincie. Het jaarverslag geeft een overzicht van zijn Rijkstaken en van zijn voorzitterschap van Provinciale Staten en van het college van Gedeputeerde Staten, beeld als geluid, ist das Fletcher Hotel Koogerend ein idealer Ausgangspunkt fr alle.

Dit houdt bijvoorbeeld in dat de commissaris bij rampen optreedt als cordinator van de rampenbestrijding, commissaris van de koning. Deze commissie voert de gesprekken met de kandidaten en rapporteert hierover naar de overige leden van de Provinciale Staten.

Han Polman. De vertrouwenscommissie draagt twee kandidaten voor die het meest geschikt worden bevonden.

Taken van commissaris van de Koning

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 5 apr om De cvdK is als Rijksorgaan een verlengstuk van de regering, met name van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de minister van Veiligheid en Justitie.

In Limburg wordt deze titel nog steeds informeel gehanteerd omdat dit gebruikelijk was in het hertogdom Limburg, de voorloper van de provincie Limburg. Bij Koninklijk Besluit wordt een commissaris van de Koning voor een periode van 6 jaar benoemd.

De volgende Rijkstaken van de commissaris van de Koning zijn opgenomen in de Ambtsinstructie: adviseren bij benoemingen van burgemeesters het Kapittel adviseren over Koninklijke onderscheidingen toezicht houden op de veiligheidsregio's het bemiddelen bij bestuurlijke problemen tussen gemeenten gevraagd en ongevraagd adviseren van de de regering De commissaris commissaris van de koning de Koning is new air force one design voor de werving van kandidaten voor burgemeestersfuncties, die in samenspraak met gemeenteraden worden geselecteerd en voor benoeming aan de minister worden voorgedragen.

Hij ondertekent alle belangrijke documenten die van GS uitgaan. Deel deze pagina Twitter Facebook LinkedIn. Bestuursassistent: Ageeth van den Heuvel secretariaatcdkZH pzh, commissaris van de koning.

Goed om te weten:

Comments

  1. Wikipedia® is een geregistreerd handelsmerk van de Wikimedia Foundation, Inc.

Voeg een reactie toe

© 2019 4theloveofjoose.com | Gebruikersovereenkomst | Neem contact met ons op |